Toimijablogi

Ammattiosaston hallituksessa jäsenenä ja sihteerinä toimiminen

Olen kolmatta kautta ammattiosastomme hallituksessa, joista kaksi viime kautta olen toiminut sihteerinä. Yhdistystoimintaurani alkoi luottamusmiesvaaleilla. Työkaverini houkutteli minut osallistumaan silloisiin lm-vaaleihin. En tiennyt oikeastaan paljon mitään luottamusmiehenä toimimisesta. Tiesin kuitenkin, että Tehy kouluttaa tehtävään hyvin ja luottamusmiehet toimivat Fimlabissa toisiaan tukien. En kuitenkaan tullut valituksi.

Samainen työkaveri houkutteli minut ammattiosaston hallitukseen ja sinne pääsin. Tosin kauheasti tunkua ei hallitukseen koskaan ole ollut ja olen ihmetellyt miksi. Hallituksessa tutustuu uusiin ihmisiin, ei ainoastaan fimlabbilaisiin vaan myös Sydänsairaalan väkeen, ja coxalaisetkin kuuluvat nykyään ammattiosastoomme. Toivottavasti saamme uuteen hallitukseen jäseniä myös Coxasta ja Fimlabin päijät-hämäläisistä jäsenistä. Matkat ovat fimlabbilaisilla pitkät, mutta onneksi tekniikka tulee avuksi. Hallituksessamme on kaksi jäsentä Jyväskylästä ja he osallistuvat kokouksiin JKL:n Tehyn aluetoimistolla videoyhteyden kautta. Näin hallituksessa saamme kattavasti tietoa eri puolilta aluettamme. Siksi olisi tärkeää, että jäseniä olisi eri työpaikoista ja työpisteistä.

 

Ammattiosaston tärkein tehtävä on edunvalvonta. Hallituksessa keskustelemme kaikista edunvalvontaan liittyvistä asioista. Järjestämme jäseniltoja ja koulutusiltoja ajankohtaisista aiheista ja virkistystapahtumia. Ammattiosastomme toimii toimikunta-periaatteella (koulutus-, virkistys-, tiedotus-, vaali- ja yhdysjäsentoimikunnat). Jokaisessa toimikunnassa on useampi jäsen. Meillä on iso hallitus, tässä hallituksessa yhteensä 18 (10 varsinaista ja 8 varajäsentä). Hallituksessa toiminen edellyttää kyllä sen, että osallistuu tapahtumien järjestämiseen (= tarjousten pyytäminen ja kokoontumispaikkojen ja bussien tilaaminen, mainosten tekeminen). Hallituksen kokouksessa tehdään sitten yhdessä päätös, mihin vaihtoehtoon päädytään. Tietokone-aikakaudella ei ole vaikea juttu. Ensimmäisen kauden hallituksessa olin koulutustoimikunnassa. Me silloiset koulutustoimikunnassa olleet sovimme keskenämme, kuka tekee mitäkin. Ja aina saa tukea toisilta toimikuntalaisilta. Voi myös sopia toisen toimikuntalaisen kanssa, että tehdään tämä yhdessä. Tehy kouluttaa hyvin myös ammattiosaston hallituksessa työskentelyyn.

 

Viimeiset kaksi kautta olen toiminut sihteerinä. Pidän kirjallisista hommista, joten olen kokenut tehtävän omakseni. Olen myös huolehtinut tarjoilujen hankkimisesta hallituksen kokouksiin, jotka pääsääntöisesti on pidetty Tehyn aluetoimistolla. Yhdistysurani aikana olen osallistunut useampaan Tehyn koulutukseen. Koulutukset ovat olleet antoisia.

 

Miksi Sinä lähtisit ammattiosaston hallitukseen? Saat näköalapaikan edunvalvonta-asioihin. Opit myös näkemään, kuinka paljon Tehy liittona ja luottamusmiehet tekevätkään työtä jäsenten hyväksi. Työsuojeluvaltuutetut osallistuvat myös hallituksen kokouksiin ja tuovat tietoa kentältä työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Työehtosopimuksen sisältö tulee ihan eri tavalla tutuksi. Saat hyvän koulutuksen tehtäviin (Tehy maksaa matkat ja ruuat). Ammattiosasto maksaa mahdollisista ansionmenetyksistä. Entä mitkä ovat Sinun tehtäväsi. Yritä järjestää aikataulusi niin, että pääsisit hallituksen kokouksiin, jotka ovat 1x kuukaudessa. Joka kokoukseen ei tarvitse tulla, mutta jotta olisimme päätösvaltaisia, puolet hallituslaisista on oltava paikalla. Riippuen siitä, mihin toimikuntaan sijoitut (voit itse vaikuttaa asiaan), järjestät mahdollisesti yhdessä jonkun toisen kanssa jonkin tapahtuman 1-2 x vuoden aikana. Tervetuloa siis ammattiosaston hallitukseen. Uusi 3-vuotinen toimintakausi alkaa vuoden 2020 alusta.

Terveisin Irene Toivanen, hallituksen sihteeri

Huh, mikä vuosi! On ollut vaativaa mutta antoisaa! Nyt tämä vuosi lähenee loppuaan mutta merkittäviä virstanpylväitä on vielä edessämme.

 

Ammattiosastomme toimijablogi on jäänyt tämän vuoden edunvalvonnan haasteiden jalkoihin. Valitettavasti toimijamme eivät ole ehtineet siihen panostaa. Ehkäpä uuden vuoden mukana saamme aktivoitua tämän! blogipalstan Olkoon se yhtenä tavoitteistamme!

Alkuvuotta summasinkin tuossa kesän korvilla tehdyssä tekstissäni. Työtaistelut, uusi työehtosopimus ja poliittiset haasteet saivat jatkoa syksyllä. Olemme olleet mukana taistelemassa maan hallituksen mielivaltaisia päätöksiä vastaan työtaistelutoimilla. Irtisanomislain heikennykset olisivat koskeneet kipeästi juuri naisvaltaisia sote-aloja. Lailla säädetään vain niistä irtisanomisista, joista ei ole määräyksiä työehtosopimuksissa. Meidän allallamme työehtosopimuksissa asiasta ei ole määrätty kuten vaikkapa suurien teollisuusalojen sopimuksissa. Kun vielä pidetään kirkkaana mielessämme se, että jo nyt olemme sosiaali- ja terveysalalla palkkakuopassa, olisi tämä heikennys jälleen auttamatta kaatunut naisvaltaisten alojen niskaan. Sote alalla yli 90% yrityksistä on pieniä alle 20 työntekijän yrityksiä! Oli siis ensiarvoisen tärkeää, että olimme mukana taistelemassa. Etenkin kun tämä taistelu tuotti lopputuloksen, johon voimme olla tyytyväisiä. 

Jos on tapahtunut valtakunnan tasolla, on tapahtumia riittänyt paikallisesti ja alueellisesti ammattiosastossammekin. Fimlab ilmoitti kesällä laboratoriofuusiosta; toiminta tulisi laajentumaan Päijät-Hämeeseen kun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laboratoriopalvelut fuusioituvat Fimlabiin. Nyt tämä muutos on jo aivan lähellä. 1.12.2018 siirtyvät Päijät-Hämeen Fimlabin tehyläiset jäsenet ammattiosastomme jäseniksi. Tervetuloa mukaan toimintaan te noin 100 uutta jäsentämme!

Tämä fuusio, kuten toki aikaisemmatkin, on tietenkin huomioitu ammattiosastomme toiminnassa. Tällä kertaa huomiota on vaadittu erityisesti, sillä kuten aiemmissa Fimlab-fuusioissa sirtyvät työntekijät ovat siirtyneet noudattamaan TPTES:sta, nyt ei niin tulekaan käymään. Suurin osa siirtyvistä työntekijöistä jää noudattaman Kunnallista virka- ja työehtosopimusta sopimuskauden 31.3.2020 loppuun asti. Näin ollen ammattiosastostamme tulee reiluksi vuodeksi seka-ammattiosasto ja minusta sen puheenjohtajana KVTES-puolella neuvottelija. Olemme siis ammattiosastona erilaisen vastuun edessä kuin aiemmin!

Syksyn aikana olen Fimlabin pääluottamusmies Satu Heittolan kanssa käynyt kouluttautumassa KVTES-asioihin ja koulutuksemme jatkuu vielä alkuvuodesta. Myös ammattiosaston halitus on valmistautunut tähän muutokseen. Päijät-Hämeen työntekijöiltä tämä haasteellinen tilanne vaatii tarkkuutta, sillä koska siellä uusiin tehtäviin valitut työntekijät sekä uudet työntekijät siirtyvät kuitenkin suoraan noudattamaan TPTES:sta, tulee tilanteita, jolloin työkaverilla on eri säännöt kuin itsellä. Pitää siis huomioida, että tämän siirtymäajan voi olla hyvinkin poikkeavia sääntöjä esimerkiksi vuosiloman ansainnan/kulumisen, sairaslomien tai tilapäisten hoitovapaiden suhteen. Tämä vaatii kärsivällisyyttä meiltä jokaiselta ja asiat kyllä selvitetään kun ongelmia kohdataan. Kyseessä on kuitenkin lyhyt aika, noin puolitoista vuotta. Sen jälkeen tilanne normalisoituu kun kaikki noudattavat jälleen samaa työehtosopimusta TPTES:sta.

Ja kuten markkinalauseessa, myös mekin voimme jatkaa: Eikä sinä vielä kaikki! Joulukuun lopussa Tekonivelsairaala Coxan tehyläiset siirtyvät ammattiosastoomme! Saamme siis jälleen uusia Tehy-kollegoita noin 130 henkilöä! Tervetuloa mukaan! Coxassa noudatetaan myös TPTES:sta ja siellä on oma luottamusmiesjärjestelmänsä. Pääsemme siis tutustumaan uuteen toimintaan ja uuteen osa-alueeseen sekä saamme uusia näkökulmia edunvalvontaan. Todella mielenkiintoista!

Sydänsairaalassa kulunut vuoi on ollut raskas. Muutto uusiin tiloihin, työyhteisöjen hajoaminen, uusi työvuorosuunnitteluohjelma ja monet muut muutokset ovat rasittaneet jäsenistöämme todella paljon. Henkilöstö on ollut hyvin väsynyttä ja kaikki tämä on heijastunut aiemmin niin loistavaan työilmapiiriin. Asia on kuitenkin tiedostettu niin ammattiosastossamme kuin Sydänsairaalan johdossakin ja asian suhteen on tehty töitä ja kehitystyö jatkuu edelleen. Nyt monia epäkohtia on jo korjattu. Viime viikolla sainkin mieltä lämmittävän viestin kun yksi Sydänsairaalassa työskentelevä jäsen kertoi, että hänestä on alkanut tuntua kuin aurinko alkaisi jälleen nousta horisontista! 

Muutosten aika on aina raskasta meille jokaiselle. Toisille raskaampaa kuin toisille. Jokainen käsittelee muutoksen parhaaksi näkemällään tavalla. Se, mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi lainkaan toisella. On kuitenkin tärkeää, että työyhteisössä voidaan avoimesti keskustella muutokseen liittyvistä asioista ja sanoa ne negatiivisetkin mielipiteet. Niihin ei kuitenkaan saisi jäädä vellomaan vaan katse on suunnattava eteenpäin, jotta työyhteisön ja henkilön itsensä kehittyminen voisi jatkua. Työhyvinvoinnin kokemisessa on jokaisella itsellään suuri merkitys.

Pian on jo aika avata joulukalentereiden ensimmäiset luukut! Joulu on lähellä. Meille ammattiosastotoimijoille joulun ja uudenvuoden aika tuovat yleensä tullessaan pienen tervetulleen hengähdystauon yhdistystoiminnasta. Niin antoisaa kuin tämä yhteisten asioiden hoitaminen onkin, pitää välillä myös muistaa siitä irrottautua ja panostaa omaan jaksamiseen.

Muistathan sinäkin pitää huolta itsestäsi!

 

Iloista loppuvuotta teille jokaiselle toivottaen

Heli

 

 

 

 

 

 

 

Katsaus alkuvuoteen ja ajankohtaisia asioita

 

Kesälomat ovat käynnissä täyttä vauhtia ja toisaalta työpaikoilla työt pyörivät edelleen vauhdikkaasti erilaisten muutosten läsnä ollessa niin Fimlabissa kuin Sydänsairaalassakin. Alkuvuosi on ollut uudistusten aikaa ammattiosastomme molemmissa työpaikoissa sekä myös koko valtakunnan tasolla työehtosopimuksemme piirissä. Alkukevään neuvottelukierros tes:n osalta oli hyvin vaikea. Emme saaneet sellaisia palkankorotuksia, joihin voisimme olla tyytyväisiä. Neuvottelijamme tekivät kuitenkin parhaansa mutta valitettavasti koko neuvottelukierrosta leimasi Elinkeinoelämän keskusliiton voimakas koordinointi.

 

Moni on kysynyt, miksemme menneet lakkoon ja yrittäneet hakea suurempia korotuksia sitä kautta. On huomattava, että lakko työtaistelutoimenpiteenä ei ole koskaan helppo ja se on aina lakonalaiselle jäsenistölle kallista. Pitää pohtia, onko lakolla saavutettavissa todellisia tuloksia vai ei. Tällä kertaa neuvottelijoidemme tunnustelujen perusteella oli selvää, että edes valtakunnansovittelijan luota emme olisi suurempia korotuksia saaneet. Niinpä tehtiin vaikeita ratkaisuja eikä päädytty lakkoon vaan toisenlaisiin työtaistelutoimenpiteisiin.

 

Päädyttiin ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, joka toimi toisilla työpaikoilla erinomaisesti ja toisilla taas hyvin huonosti. Saimme runsaasti julkisuutta sille, kuinka vähällä työntekijämäärällä eri työpaikoissa alallamme työtä tehdään. Toiminta perustuu monissa paikoissa lähes yksinomaan työntekijöiden joustamiseen. Tuplavuoroja ja ylitöitä tehdään jatkuvasti. Muistathan sinäkin, että ylityöhön ei ole koskaan pakko suostua? Ylityön tekeminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen.

 

Saavutettiin siis työrauha ja uusi työehtosopimus. Neuvottelukierrokseen liittyen liittomme neuvottelijat ovat pyytäneet ammattiosastoja muistuttamaan jäsenistöä siitä, että harmaata ylityötä ei pitäisi kenenkään meistä tehdä. Harmaata ylityötä syntyy silloin jos tehdään ylityötä ja otetaan tämä syntynyt ylityö pois vapaana aikana tunti tunnista saman vahvistetun työvuorolistan sisällä. Esimerkiksi jos tekee maanantaina tunnin ylityötä ja ottaa tämän syntyneen ylityötunnin pois saman viikon perjantaina lähtemällä tuntia aiemmin kotiin (tietenkin esimiehen kanssa sopien) syntyy harmaata ylityötä, eikä siitä silloin saa korvausta eikä se tule näkyväksi. Maanantaina tehty tunnin ylityö oikeuttaa korotettuun tuntipalkkaan (tai sovitusti korotettuun vapaa-aikaan) kun tämä annetaan mennä maksuun eikä sitä oteta lyhennettynä työaikana pois. HARMAA YLITYÖ ei ole näkyvää eivätkä liitot suosittele sitä tehtävän lainkaan!

 

Työpaikoillamme on otettu käyttöön myös uudet työajanhallinta- ja työvuorosuunnitteluohjelmat. Uuden opettelu myös niiden suhteen vaatii meiltä jokaiselta tarkkuutta. Jos teet ylityötä kymmenen minuuttia päivässä muttet merkitse sitä ohjelmaan työpaikkasi ohjeiden mukaisesti, jää sinulta viikossa saamatta 50 minuutin korotettu tuntipalkka. Kuulostaa kenties pieneltä? Vastaava tarkoittaa kuukausitasolla yli kolmen tunnin korotettua tuntipalkkaa ja karkeasti arvioiden vuositasolla noin viikon työtuntien verran korotettua tuntipalkkaa. Merkitään siis jokainen tekemämme ylityö ylös ja arvostetaan itse työtä, jota teemme!

 

Kesä on tuonut mukanaan työpaikoillemme kesäsijaiset. Muistammehan rekrytoida myös heidät liittomme jäseniksi tai opiskelijajäseniksi! Opiskelijoille jäsenyys on maksutonta. Opiskelijajäsenyys päättyy arvioituun valmistumispäivään ja sen jälkeen valmiin alan ammattilaisen tulee liittyä varsinaiseksi jäseneksi Tehyyn.

 

Ja nyt: toivotan ammattiosastomme aktiivitoimijoiden puolesta jokaiselle jäsenelle oikein rentouttavaa Juhannusta ja kesää! Toivottavasti tapaamme syksyllä syyskokouksessa Jyväskylässä suuren jäsenjoukon kesken!

 

Terveisin

Heli

Hei kaikki!


Kevät on tulossa, vaikka näillä pakkasilla se voi olla vaikeasti uskottavissa. Keväältä me toimijatkin odotamme tietenkin lämpöä ja aurinkoa, lomiakin. Myös työrintamalla tapahtuu, Sydänsairaala muuttaa uusiin tiloihin ja molemmilla ammattiosastomme työpaikoilla on koko ajan laajentumismahdollisuuksia näköpiirissä. Tällaiset tapahtumat tuovat aina omat haasteensa, mutta myös rikkautensa.


Uusi työehtosopimus saadaan, toivottavasti piankin, painoon ja käyttöön. Vielä on hämärän peitossa, mitä uutta se tuo tullessaan. Tällä hetkellä neuvottelut ovat tauolla ja osapuolet tykönään pohtivat, mitä yhteisen pöydän ääressä on tähän mennessä sovittu. Jos, ja kun, neuvottelijaosapuolet päätyvät jossain vaiheessa hyväksymään sopimuksen, kuulemme siitä nopeasti ja tällä hetkellä voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyvät saman tien.


Työehtosopimusneuvotteluiden aikana on kovasti arvosteltu sitä, miten hiljaa meidän tilanteestamme on oltu. On totta, että kuntasektorin sopimukseen liittyvät keskustelut jättivät varjoonsa sen, että monet muut tessit ovat vielä levällään. Myös jäsenistölle tiedottamiseen on toivottu parannusta. Toivottavasti tästä seuraavia kertoja silmällä pitäen opitaan jotain ja toimintaa tarvittaessa korjataan. Tällä hetkellä kuitenkin voimme vain itse toimia liiton ohjeiden mukaisesti ja samalla itse pitää positiivista pöhinää yllä. Meidän täytyy osoittaa olevamme yhtenä rintamana neuvottelijoidemme tukena. Ja niinhän me olemme! Neuvottelut ovat olleet kovin haasteelliset. Ilman tiukkaa vääntöä meille olisi tullut työnantajapuolelta vain huononnuksia ja minkäänlaiset palkankorotukset meille eivät ole lainkaan itsestäänselvyys!


Paljon on yleistäkin keskustelua herännyt tämän meidän työtaistelumme aikana siitä, miten vahvasti terveydenhuollon toiminta on riippuvainen henkilöstön joustamisesta. Onhan se aivan uskomatonta, kuinka sekaisin kaikki menee, kun me vain teemme, niin kuin muutkin ihmiset, meille suunnitellut työvuorot. Tätä asiaa kannattaa pohtia ja nostaa esiin myös työrauhan aikana. Pitäisikö asialle tehdä jotain ja onko sille mitään tehtävissä? Täytyy muistaa, nyt ja aina, että potilasturvallisuuden toteutumisesta vastaa työnantaja, ei työntekijä. Työsopimuksen allekirjoituksella myymme työaikamme työnantajan käyttöön. Mitään muuta emme ole luvanneet. Jatketaan keskustelua!


Nyt siis odottelemme neuvotteluiden päättymistä, uutta työehtosopimusta ja sen mukanaan tuomaa työrauhaa. Hyvää kevättä kaikille!


Päivi Sikkilä

 

Sairaanhoitaja, TSN luottamusmies/Sydänsairaala

Ammattiosaston ensimmäinen blogi

 

WAU, mitä aikoja valtakunnassa elämmekään kirjoittaessani tätä ihka ensimmäistä blogiamme. Eilen illalla saimme lukea, että valtakunnan ykkösparille, Saulille ja Jennille on syntynyt poikavauva. Onnea pikkuprinssin perheelle! Siinä sitä riittääkin lehdistölle jutun juurta hetkeksi. "Sujuiko kaikki hyvin? Mitkä olivat strategiset mitat? Mikä pojalle nimeksi?" Ettei vain kaikki muu hautautuisi Suomen kuninkaallisten, mediaseksikkäiden uutisten alle. Esimerkiksi se, miten ammattiliitot olivat perjantaina osoittamassa mieltään hallituksen aktiivimallia vastaan. Äänekkäästi. Joukkovoimalla. Peittäen huudoillaan Kokoomuksen kansanedustaja Vartiaisen yritykset tuoda esiin maan hallituksen mielipipiteet. Tai sen, miten viime viikkoina Etelärannassa on käyty kiivaitakin keskusteluja työntekijöitä edustavien ammattiliittojen ja työnantajayhdistysten kesken tarvoitteena saada jälleen työrauha turvatuksi maahamme muutamaksi seuraavaksi vuodeksi.

 

Parhaillaan olemme suuressa osassa terveys- ja sosiaalialaa työehtosopimuksettomassa tilassa. Suurin osa alamme sopimuksista kuten myös ammattiosastomme työpaikoilla noudatettava Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES umpeutui 31.1. Sopimusneuvottelut ovat juuri nyt tauolla sillä kirjoitan tätä blogia yöllä. Tosin ovat neuvottelijatkin joutuneet paiskimaan yötöitä kuluneella viikolla keskustelujen venyttyä iltatunneista yön puolelle. Onneksi meidän neuvottelijamme, puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on kokenut yötyöläinen! Voimme siis olla turvallisin mielin, ettei ainakaan väsymys koidu neuvottelujen turmioksi. Kuntapuolen neuvottelut jatkuvat tänään. Myös moni yksityissektorin neuvottelupöydissä odottaa kuntasektorin ratkaisua. TPTES osalta neuvotteluja jatketaan vasta 9.2.

 

Tehyn valtuutettuna olen mukana tekemässä isoja päätöksiä. Valtuusto kokoontui eilen ja kävi vilkkaan ja syväluotaavan keskustelun työehtosopimusten neuvottelutilanteesta, jäsenistön odotuksista ja toiveista sekä tukitoimista. Kunta-alalla kärkitavoite on saada terveydenhuolto- ja sosiaalialalle oma työehtosopimus. Vain siten voimme saada alamme erityispiirteitä näkyville ja kuuluville. Kiky-sopimuksen lomarahaleikkaukset vaaditaan kompensoimaan tavalla tai toisella. Yksityissektorilla puolestaan palkankorotuksia tarvitaan kuromaan kuntasektorista matalammalle tasolle jääneitä palkkoja. 

 

Suomen taloudella menee hyvin. Kiihtyvä talouskasvu on nostattanut jäsenistömme vaateita. Lomarahakompensaation osalta katseet kääntyvät Suomen hallituksen suuntaan. Nyt on aika myös muiden kantaa kortensa kekoon kuin tavan tallaajan, pienipalkkaisen Sari sairaanhoitajan. Sipilän hallitus: on teidän vuoronne ottaa vastuu! 

 

Palkankorotuksiin on nyt varaa! Siksi me Tehyn valtuustossa annoimme kipparillemme Millariikalle valtuudet päättää tukitoimista. Jos käsky käy, olen valmis! Luotan, että niin olet sinäkin!

 

 

Terveisin

Heli

 

 

Kirjoittaja on ammattiosaston puheenjohtaja, ensimmäisen kauden valtuutettu, edunvalvoja ja aikaansaava ammattilainen. "Vaikuta siihen mihin voit."

 

Keskustele, anna palautetta, esitä kysymyksiä

  • ei vastauksia
    3.2.2018 klo 06:53

    Blogi

    Heli Renko


Tällä sivustolla ammattiosastomme toimijat kirjoittavat ajankohtaisista asioista. Heidän esittämänsä mielipiteet ovat aina kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta ammattiosaston yleistä näkökantaa.