Ammattiosasto 377

 

Tehyn ammattiosasto 377 toimii Fimlab laboratoriot Oy:n, Tays Sydänsairaala Oy:n sekä Istekki Oy:n tehyläisten edunvalvojana. Vuoden 2018 lopussa Tekonivelsairaala Coxan tehyläiset liittyvät ammattiosastoomme. Pääosin jäsenistömme kuuluu Yksityisen Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

 

Suurin osa jäsenistämme Fimlab Päijät-Hämeessä noudattaa Yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta KVTES:sta sopimuskauden loppuun asti eli 31.3.2020 asti. Näin ollen ammattiosastomme on seka-ammattiosasto reilun vuoden verran kunnes myös Päijät-Hämeen tehyläiset siirtyvät noudattaman TPTES:sta.

 

Jäsentemme työpaikat sijaitsevat maantieteellisesti laajalla alueella Konginkankaalta Lopelle. Ammattiosastomme kotipaikka on Tampere ja päätoimipaikat sen lisäksi Hämeenlinna ja Jyväskylä sekä 1.12.2018 lähtien Lahti Fimlabin laajentaessa toimintansa myös Päijät-Hämeeseen.

Vaasan sairaanhoitopiirin laboratoriopalvelut yhdistyvät Fimlabin toiminnaksi keväällä 2020. Tämän seurauksena saamme ison joukon uusia jäseniä joukkoomme 1.3.2020 alkaen. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

 

 

Tehys fackförening 377 fungerar som målsman för Fimlab Laboratoriet Oy, Tays Hjärtsjukhus Oy och Istekki Oy. I slutet av 2018 kommer Ledprotessjukhuset Coxas medlemmar i tehy att ansluta sig i fackföreningen. 

 

De flesta av våra medlemmar tillhör det privata kollektivavtalet. 

De flesta av våra medlemmar i Fimlab Päijänne-Tavastland följer det allmänna kommunala och kollektiva avtalet, AKTA, fram till slutet av kontraktsperioden, dvs. t.om. 31.3.2020. Därmed är vår fackförening en bland-fackförening ett drygt år tills även Päijänne-Tavastlands tehy medlemmarna övergår att följa TPTES. 

 

 Våra medlemmars arbetsplatser är placerade geografiskt på ett stort område från Konginkangas till Loppi.  Fackföreningens hemort är Tammerfors och kontor finns i Tavastehus och Jyväskylä. Fr.om 1.12.2018 då Lahtis Fimlab utvidgade sin verksamhet i Päijänne-Tavastland. Vasa sjukvårdsdistriktets laboratorietjänster kommer att slås samman med Fimlab våren 2020. Som resultat kommer vi att få en stor grupp nya medlemmar den 1.3.2020. Välkommen med i verksamheten!