Ammattiosasto 377


 

Tehyn ammattiosasto 377 toimii Fimlab laboratoriot Oy:n, Tays Sydänsairaala Oy:n, Tekonivelsairaala Coxan sekä Istekki Oy:n tehyläisten edunvalvojana. Pääosin jäsenistömme kuuluu Yksityisen Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

 

Jäsentemme työpaikat sijaitsevat maantieteellisesti hyvin laajalla alueella Vaasan seudulta Helsinkiin asti. Ammattiosastomme kotipaikka on Tampere ja päätoimipaikkoina lisäksi Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti ja Vaasa.

 

 

 

Tehys fackförening 377 fungerar som målsman för Fimlab Laboratoriet Oy, Tays Hjärtsjukhus Oy och Istekki Oy. I slutet av 2018 kommer Ledprotessjukhuset Coxas medlemmar i tehy att ansluta sig i fackföreningen.  De flesta av våra medlemmar tillhör det privata kollektivavtalet. 

De flesta av våra medlemmar i Fimlab Päijänne-Tavastland följer det allmänna kommunala och kollektiva avtalet, AKTA, fram till slutet av kontraktsperioden, dvs. t.om. 31.3.2020. Därmed är vår fackförening en bland-fackförening ett drygt år tills även Päijänne-Tavastlands tehy medlemmarna övergår att följa TPTES. 

 

 Våra medlemmars arbetsplatser är placerade geografiskt på ett stort område från Konginkangas till Loppi.  Fackföreningens hemort är Tammerfors och kontor finns i Tavastehus och Jyväskylä. Fr.om 1.12.2018 då Lahtis Fimlab utvidgade sin verksamhet i Päijänne-Tavastland. Vasa sjukvårdsdistriktets laboratorietjänster kommer att slås samman med Fimlab våren 2020. Som resultat kommer vi att få en stor grupp nya medlemmar den 1.3.2020. Välkommen med i verksamheten!